כללי

מגה לאן

תנאים ואופן מימוש ההטבה: הכניסה לאתר בקישור- מגה לאן. יש להזין קוד של עובדי המכללה האקדמית כנרת: 653634 לאתר האינטרנט