מאמרים של: amity maimon

החלטת מל"ג בדבר הסמכה זמנית(ראשונה) לשנתיים בתכנית ללימודים רב תחומיים

הריני שמח לבשר לכם כי המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח ) 17/7/2018 (, להסמיך את המכללה

מזל טוב לתמר הבר והמשפחה

מזל טוב! לתמר הבר והמשפחה מזל טוב להולדת הבת, שפע ברכות ואיחולים אושר, אהבה ונחת בגידולה. מאחלים, עובדי המכללה האקדמית

רענון הנחייות לשעת חרום

בהמשך לארוע הבטחוני שהתרחש היום באזור הכנרת ובהמשך לרצף רעידות האדמה שהתרחש באזור שלנו מצורפים קבצים למטרת רענון מיקום מרחבים

פרופסור חבר מקצועי

המכללה האקדמית כנרת גאה לברך את ד"ר דוד פונדק לרגל קבלת התואר פרופסור חבר מקצועי תואר זה נושא עמו כבוד

פרופסור חבר

המכללה האקדמית כנרת גאה לברך את ד"ר דורית אלט לקבלת התואר פרופסור חבר תואר זה נושא עמו כבוד והערכה לפועלה

מזל טוב להולדת הבת

לזוהר גל איתן מזל טוב להולדת הבת, שפע ברכות ואיחולים אושר, אהבה ונחת בגידולה מאחלים, עובדי המכללה האקדמית כנרת בעמק

מזל טוב להולדת הבת

לאביה כהן ומשפחתה מזל טוב להולדת הבת, שפע ברכות ואיחולים אושר, אהבה ונחת בגידול מאחלים, עובדי המכללה האקדמית כנרת בעמק