תרגיל ארצי של פיקוד העורף – כניסה למרחב מוגן – 13.3.2018

בתאריך 13/3/2018 יתקיים תרגיל ארצי של פיקוד העורף.

במהלך התרגיל נדרשים האנשים להיכנס למרחבים המוגנים.

התרגיל יתקיים בשעה 11:05 ובו תישמע אזעקה.

עם שמיעת האזעקה נדרשים כלל העובדים להיכנס למרחבים המוגנים.

בשעה 19:05 תתקיים אזעקה נוספת לתרגול כניסה למרחב מוגן בבתים.

כלל הסגל המינהלי נדרש להיכנס למרחב המוגן ,

כל אחד למרחב המוגן הסמוך לו והמוקצה עבורו בהתאם למיקום המשרדים.

להלן הטבלה עם מיקום מרחבים מוגנים בהתאם למקומות העבודה והלימודים.

אזור לימודים אזור מרחב מוגן מרחב מוגן
בניין אלפרין בניין אלפרין</br >קומת קרקע חדרי מרצים 407, 408</br >כיתה 405
בניין טריבוגוף בניין טריבוגוף</br >קומת קרקע אולפן טלויזיה
בניין הספרייה בניין הספרייה מרחב מוגן בקומה</br >כניסה + קומה 1
מתחם 500
כיתות 502-523
בניין טריבוגוף</br >קומת קרקע קפיטריה בשרית לשעבר – 6002
מתחם מכינה
כיתות 201-213
בניין אלפרין</br >קומת קרקע אולם 420 – אודיטוריום
בית אחי בית אחי כיתות 806, 818, 828,</br >חדר מרצים 834