לוח אירועים וחופשות

דצמברינואר 2017פברואר
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
1
2
3
4
5
67
8
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
לוח זמנים אקדמי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לשנה"ל תשע"ז 2016/2017

יום ראשון ללימודים - יום א' ה' בחשוון תשע"ז 6.11.2016

חופשת חנוכה - יום א', כ"ה בכסלו תשע"ז, 25/12/2016

מרתון טבריה (אין לימודים) - יום ו', ח' בטבת, תשע"ז, 6/1/2017

יום אחרון ללימודים בסמסטר א' - יום א', ט' בשבט תשע"ז, 5/2/2017 (כולל)

חופשה בין הסמסטרים - מיום ב', י' בשבט תשע"ז,6/2/2017
עד יום ב', ט"ו באדר תשע"ז, 13/3/2017 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב' - יום ג', ט"ז באדר תשע"ז, 14/3/2017

חופשת פסח - מיום ד', ט' בניסן תשע"ז, 5/4/2017
עד יום ג', כ"ב בניסן תשע"ז, 18/4/2017 (כולל)

חידוש לימודים - ביום ד', כ"ג בניסן תשע"ז 19/4/2017

יום הזיכרון ויום העצמאות - מיום ב', ה' באייר תשע"ז, 1/5/2017
עד יום ג', ו' באייר תשע"ז, 2/5/2017 (כולל)

חופשת חג השבועות - מיום ג', ה' בסיוון תשע"ז, 30/5/2017
עד יום ה', ז' בסיוון תשע"ז, 1/6/2017 (כולל)

יום הסטודנט - טרם נקבע

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'
בביה"ס למדעי החברה והרוח - יום ד', ד' בתמוז תשע"ז, 28/6/2017 (כולל)

*יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' בביה"ס להנדסה - יום ב', ט' בתמוז תשע"ז, 3.7.17 (כולל)

יום ראשון ללימודים בשנת תשע"ח - יום א', ב' בחשוון תשע"ח, 22/10/2017


אירועים וטקסים:
• עצרת הזיכרון לרה"מ יצחק רבין** ז"ל תיערך ביום ד', כ"ב בחשוון תשע"ז, 23/11/2016 בשעה 12:00. (עודכן בתאריך 18.9.2016).
• בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה ) , יום א', כ"ז בניסן תשע"ז 23/4/2017 הלימודים ייפסקו בשעה 18:00.
• עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה**, תיערך ביום ב', כ"ח בניסן תשע"ז, 24/4/2017 בשעה 10:00.
• עצרת הזיכרון לחללי מערכות ישראל** תיערך בערב יום הזיכרון, יום א', ד' באייר תשע"ז 30/4/2017 בשעה 12:00. הלימודים ייפסקו השעה 18:00.

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל).


** בזמן קיומן של עצרות הזיכרון לא מתקיימים לימודים.


*בבית הספר להנדסה יתקיימו שלושה ימי לימוד נוספים: ה' 29/06/17, א' 02/07/17 (מערכת של יום ג') ויום ב' 03/07/17